QRT: Disinfection dahil sa COVID-19, isinagawa sa mga paaralan at pampublikong lugar sa Marikina