करोना तपासणीसाठी देशात 52 प्रयोगशाळा संपूर्ण बातम…